Sådan tjener du penge på dit realkreditlån: Bolig

Alt af­hæn­gigt af, hvil­ken rå­d­gi­ver du væl­ger, er der ­forskellige krav, du skal op­fyl­de, før du kan blive ­kunde hos dem. Re­al­rå­det og kon­kur­ren­ter­ne ­Stubkjær & ­Nielsen kræ­ver i reg­len, at deres kun­der har en realkredit­gæld på over 1,5 mil­li­on kro­ner, mens andre rå­d­gi­ve­re siger en mil­li­on kro­ner. Med en låne­omlægning føl­ger nem­lig en række faste ud­gif­ter. Er din gæld lav, udgør de faste ud­gif­ter en alt for stor post i for­hold til op­ti­me­rings­po­ten­ti­a­let. Der­u­d­over er det i sa­gens natur kun hen­sigts­mæs­sigt at kon­ver­te­re på fast­for­ren­te­de re­al­kre­dit­lån. For det er meget dyrt at komme ud af flek­slån før tid.

Source: Sådan tjener du penge på dit realkreditlån: Bolig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s