2025plan:Hvilket land snakker de økonomiske ministre om?? – Flash NEWS!

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:Dansk økonomi er på rette spor. Det nuværende opsving er bredt forankret. Danske virksomheder kan gøre sig gældende på eksportmarkederne, og investeringslysten er blomstret op (ØU: Ifølge Danmarks Statik faldt erhvervslivets investeringer i maskiner og transportudstyr med fem procent i 1 kvartal). De danske familier har øget forbruget (ØU: I første kvartal var privatforbruget stort set fladt, og et lille plus blev skabt af bilsalg og øgede energipriser. Forbrugertilliden omkring køb af varige forbrugsgoder er historisk lav. Seneste data for Dankortomsætningen indikerer fald i privatforbruget i april ), og beskæftigelsen stiger (ØU: ja, især inden for lavproduktive serviceerhverv, herunder rengøring, hotel og restaurant). Jeg er optaget af, at det gode afsæt bliver brugt til at gennemføre reformer og vækstinitiativer, der får endnu flere i arbejde, og skaber grundlaget for fremtidens højproduktive arbejdspladser. Regeringen vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at yde en ekstra arbejdsindsats og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. På den måde vil danske familier opleve, at de får flere muligheder, og flere kan få fast tilknytning til arbejdsmarkedet – også dem der ikke har fået chancen indtil nu. Vi vil skabe fundamentet for, at Danmark også kan være i vækst og udvikling frem mod 2025. Vi skal føre mulighedernes politik, ikke nødvendighedens politik. Det vil bringe os fremad.Finansminister Kristian Jensen siger:Væksttempoet i dansk økonomi tager til (ØU: Nej, korrigeres onsdagens BNP data fra Danmarks statistik for øgede offentlige udgufter og lageropbygning var BNP vækst negativ, og markant lavere end i 4. kvartal 2016) , og beskæftigelsen stiger fortsat. Det er glædeligt. Men vi ser også de første tegn på mangel på arbejdskraft. I de kommende år er det vigtigt, at vi sørger for, at de danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger, så væksten i dansk økonomi ikke taber pusten. I dag har vi fremlagt en ambitiøs 2025-plan. Her peger vi på konkrete indsatsområder, hvor der er potentiale for at øge beskæftigelsen, og hvor vi vil sætte ind. De gennemførte reformer har skabt grundlaget for den nuværende høje beskæftigelse og solide vækst. Derfor skal vi fortsætte kursen og føre ansvarlig økonomisk politik, som er afstemt med konjunkturerne, og som understøtter et holdbart opsving.”

Source: 2025plan:Hvilket land snakker de økonomiske ministre om?? – Flash NEWS!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s